NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ATUNCI CÂND ACHIZIȚIONAȚI PRODUSE DE PE APROMOBIL.RO

Această notă de informare privește modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal când achiziționați produse de pe APROMOBIL.RO. Sunt informații importante, de aceea vă rugăm să le citiți cu atenție.

Pe scurt, aici veți găsi informații despre:

 1. Cine suntem
 2. Cum ne puteți contacta
 3. Ce fel de informații colectăm de la dumneavoastră și care sunt sursele din care provin datele pe care le colectăm
 4. Care e scopul pentru care colectăm aceste informații și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră
 5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră
 6. Cui divulgăm datele și de ce
 7. Informații despre transferarea datelor în afara Uniunii Europene
 8. Care sunt drepturile dumneavoastră

 1. Cine suntem

Site-ul Apromobil.ro (denumit în cele ce urmează „site-ul” sau „website-ul”) este deținut și operat de societatea ECHIGHIAN FERMA DE LA ȚARĂ S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 3, Bulevardul Decebal, Nr. 12, Camera 1, Bloc 57, Scara 1, Etaj 5, Ap. 15, Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/5017/13.05.2020, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC J40/5017/2020, CUI 42495363.

 1. Cum ne puteți contacta

Pentru orice informații referitoare la modul în care prelucrăm date cu caracter personal, ne puteți contacta pe adresa de e-mail apromobil@yahoo.com.

 1. Ce fel de informații colectăm și care sunt sursele din care provin datele pe care le colectăm

Colectăm informații despre numele dumneavoastră, domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a produselor, în mod direct, de la dumneavoastră, atunci când plasați o comandă pe website.

De asemenea, atunci când plătiți online, prin card bancar, va fi necesar să introduceți date despre numărul cardului, parola, data validității cardului, care vor fi prelucrate de furnizorul de servicii de procesare de plăți MobilPay, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități și acesta se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online. Niciuna din informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cardului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Apromobil.ro.

Totodată, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail, atunci când vă înscrieți la newsletter.

 • Care e scopul pentru care colectăm aceste informații și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

Colectăm datele dumneavoastră pentru a încheia contractul de achiziționare a bunurilor de pe website și pentru a ne îndeplini obligația de livrare a produselor și de a vă emite documentele care atestă plata (bon, factură).

Ca urmare, temeiul legal este intrarea într-un contract și executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersurile necesare, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea contractului de achiziționare a produselor de pe site. Acest temei al prelucrării este prevăzut de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Pentru că avem nevoie de datele dumneavoastră pentru a face demersurile necesare pentru a încheia contractul de achiziționare și livrare a bunurilor, legea prevede că nu este necesar să vă cerem consimțământul în mod expres pentru prelucrarea acestor date.

Puteți refuza să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea refuzul dumneavoastră de a furniza informații necesare pentru a vă contacta pentru încheierea contractului și pentru a ne executa obligațiile din contract poate să determine sistarea serviciilor noastre ca urmare a imposibilității de a va oferi serviciile pentru care este necesară prelucrarea datelor.

De asemenea, avem nevoie de datele dumneavoastră pentru plata serviciilor noastre, cum ar fi informații fiscale, temeiul legal al prelucrării fiind obligația noastră de a ne conforma cerințelor legale. Acest temei este prevăzut de articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date poate să determine, după caz, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care este obligatorie prelucrarea datelor (facturarea este obligatorie).

Atunci când vă înscrieți la newsletter, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite informații despre produsele și ofertele noastre. Colectăm adresa doar cu consimțământul dumneavoastră, ca urmare temeiul de drept este articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Este important să știți că vă puteți retrage consimțământul oricând, prin apăsarea butonului Dezabonare din e-mailurile pe care le primiți de la noi. Retragerea consimțământului va avea ca rezultat că nu veți mai primi e-mailuri de la noi după dezabonare, dar nu va avea efect asupra comunicărilor pe care le-ați primit înainte de dezabonare, acelea fiind legale în baza consimțământului exprimat inițial, când v-ați înscris la newsletter.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

Datele vor fi păstrate timp de 10 ani de la ultima comandă, pentru a permite apărarea oricărui drept în instanță, iar datele dumneavoastră vor fi stocate timp de 50 de ani în scopuri de arhivare a documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative.

Dacă sunteți înscris la newsletter, păstrăm adresa dumneavoastră de e-mail până la momentul la care vă retrageți consimțământul, prin apăsarea butonului Dezabonare din e-mailurile primite de la noi.

 1. Cui divulgăm datele și de ce

Putem divulga datele dumneavoastră către societatea de contabilitate, servicii de curierat, societatea de avocatură, societăților sau altor persoane fizice ori juridice cu care colaborăm, atunci când divulgarea este necesară pentru realizarea activităților din contractul de livrare a bunurilor și serviciilor, precum și oricăror autorități ale statului, la solicitarea acestora sau pentru apărarea unui drept în instanță.

De asemenea, atunci când plătiți online, prin card bancar, va fi necesar să introduceți date despre numărul cardului, parola, data validității cardului, care vor fi prelucrate de furnizorul de servicii de procesare de plăți MobilPay, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități și acesta se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online. Niciuna din informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cardului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Apromobil.ro

În ceea ce privește adresa dumneavoastră de e-mail atunci când sunteți înscris la newsletter, o putem comunica acelor companii care asigură serviciul de transmitere e-mail.


 1. Informații despre transferarea datelor în afara Uniunii Europene

Informațiile personale pot fi prelucrate de către societăți partenere care operează în afara Spațiului Economic European pentru scopurile menționate mai sus.

Dacă furnizăm orice informații cu caracter personal unor astfel de persoane, avem obligația de a lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul informațiilor vă protejează în mod corespunzător informațiile personale. Aceste măsuri includ:

– în cazul furnizorilor de servicii care au sediul în SUA, încheierea cu aceștia a unor acorduri contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigurarea că aceștia sunt înscriși în programul Privacy Shield (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați https://www.privacyshield.gov/welcome); ori

– în cazul furnizorilor de servicii cu sediul în alte țări din afara Spațiului Economic European, încheierea cu aceștia a unor acorduri contractuale standard ale Comisiei Europene.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră

 1. Dreptul de a fi informat (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a ști cine, cum și în ce modalitate vă prelucrează datele cu caracter personal.
 2. Dreptul de acces la date (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective si la informații privind modalitatea în care vă prelucrăm datele.
 3. Dreptul la rectificare (prevăzut de art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (prevăzut de art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a ne cere să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate.

Aveți acest drept atunci când: (a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate, (b) v-ați retras consimțământul și nu mai există alt temei legal pentru prelucrare, (c) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea sau (4) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării (prevăzut de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării, atunci când se aplică unul din cazurile următoare: (a) contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; (c) în cazul în care nu mai era nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; (d) în cazul în care vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor (prevăzut de art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat și pe care noi le prelucrăm în temeiul unui contract sau al consimțământului, prin mijloace automate. Aveți dreptul de a primi aceste informații într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără obstacole din partea noastră.

 1. Dreptul la opoziție (prevăzut de art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, mai ales atunci când le folosim având ca temei legal consimțământul dumneavoastră.

 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă.

 1. Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Vă rugăm să aveți în vedere și următoarele:

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii dumneavoastră. Când această perioadă va fi extinsă, vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivul pentru care am prelungit termenul.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale, din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a vă identifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dumneavoastră personale, din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră. Vă vom informa despre această situație și vă vom oferi posibilitatea de a furniza, dacă este cazul, informații suplimentare pentru a vă identifica.

Pentru orice solicitări, ne puteți scrie la apromobil@yahoo.com.